Kafedralar

Қостанай жоғары политехникалық колледжінің кафедралары  оқу үрдісін жұмыс істеу режимінде де, міндетті түрде даму режимінде де қамтамасыз ететін оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізетін құрылымдық бөлімше болып табылады. Бөлімді кафедра меңгерушісі басқарады. Кафедра меңгерушісі шығармашылық және ұйымдастырушылық қабілеті бар білікті мамандардың арасынан таңдалады.

Кафедра әдістемелік кеңесте әзірленген және оқытушылар құрамы қабылдаған стратегия тәсілдерін жүзеге асырады, өз жұмысын колледждің стратегиялық құжаттарына сәйкес құрады.

Кафедра инновацияларға, әзірлемелерге, ғылыми-зерттеу, эксперименттік жұмыстарды жүзеге асыратын ең креативті, бастамашыл оқытушыларды біріктіреді.

Кафедра

 • жаңа оқу жоспарлары мен курстарының (міндетті және факультативті), тиісті оқу жоспарларының, білім беру технологиялары мен әдістемелерінің тұжырымдамаларын әзірлеу және сараптау;
 • кафедрада дайындалған әртүрлі материалдарды талқылау, қарау, қарсы тұру;
 • инновациялық қызметтің барысы мен нәтижелерін талдау;
 • олардың бейіні бойынша тәрбие жұмысын ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету қажеттіліктерінің өзгеруін болжау;
 • кафедраның тікелей бастамасымен енгізілген инновациялар нәтижелеріне проблемалық талдау жүргізу;
 • ұйымдастыру және міндетті ғылыми-зерттеу жұмыстары;
 • өз құзыреті шегінде стратегиялық құжаттарды әзірлеу және түзету;
 • студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына басшылық жасау;
 • оқу-әдістемелік жұмысты, әдістемелік кеңестің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
 • түрлі шығармашылық байқаулар, зияткерлік марафондар ұйымдастыру;
 • өз құзыреті шегінде және өз профилінде перспективалы инновациялар мен инновациялық идеялар туралы мәліметтер банктерін құру және байыту бойынша жұмысты ұйымдастыру;
 • жүргізіліп жатқан инновациялардың, зерттеу нәтижелерінің тиімділігін анықтауға арналған әдістемелік құралдарды әзірлеумен айналысады.

Кафедра өз қызметін әдістемелік кеңеспен, директордың оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарымен үйлестіреді, колледждің педагогикалық кеңесіне есеп береді. Кафедра өзі қабылдаған шешімдердің сапалы және уақтылы орындалуына жауап береді, жүзеге асырылатын бағдарламалар мен іс-шараларға бақылау жасайды.

Тұтынушылардың құқығын қорғау
186 queries