Электр-техникалық
[metaslider id=526]

Мамандығы: 0902000-Электрмен жабдықтау (салалар бойынша)

Біліктілігі: 0902033-Техник-электрик

Оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай (жалпы орта білім базасында)

Білім беру бағдарламасының мақсаты-тез өзгеретін әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімделе алатын, электр желісі процесіне және электрмен жабдықтауға байланысты нақты ұйымды басқару технологиясын, өндірістік-басқару қызметін әзірлеу, енгізу және қолдану саласында ҚР индустриялық-инновациялық дамуын кадрлық қамтамасыз ету үшін еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

 • электрмен жабдықтау саласында қажетті құзыреттерге ие және базалық және бейіндік пәндер бойынша іргелі даярлығы бар, білім алушыға даярлық деңгейін одан әрі дербес арттыру үшін мүмкіндік беретін техник-электриктер мамандарын даярлау бағдарламасын іске асыру;
 • бір жағынан еңбек саласындағы өзгермелі жағдайға бейімделе алатын, екінші жағынан кәсіби өсуі мен білімін жалғастыра алатын жоғары білікті мамандарды қалыптастыру;
 • оқу процесінің ұйымы құратын әрбір білім алушының жетістігін қалыптастыру, онда білім алушы өзінің оқуын өзі басқара алады және басқаруы керек, бұл оны өзінің оқуы үшін, ал болашақта өзінің кәсіби өсуі мен мансабы үшін жауапкершілікті алуға үйретеді.

Осы сала мамандарының құзыреттері:

 • болашақ мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту;
 • энергия кәсіпорындарының құрылымы, оның жұмысының сипаттамалары, электр энергетикасы, Жылу энергетикасы және технологиялық жабдықтардың құрамы бойынша білімге ие болу;
 • электр тізбектерін оқу дағдыларына ие болу;
 • энергетикалық жабдықтың жұмыс режимдерін өзгерту жөніндегі операцияларды ресімдеу және жүзеге асыру тәртібін білу;
 • жабдықты жөндеуден ресімдеу, тапсыру және қабылдау тәртібін білу;
 • электр қондырғыларында қауіпсіз жұмыс істеудің негізгі ережелерін білу;
 • бұзушылықтарды жою бойынша міндеттерді шешу дағдыларын қолдана білу
 • технологиялық процестерді, машиналар мен қондырғыларды электрлендірілген және автоматты басқару жүйелерінің берілген параметрлерінің жұмыс режимдерін қолдай білу;
 • электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізу;
 • электрлендірілген және автоматтандырылған Жабдықтың техникалық деректерін, көрсеткіштерін және жұмыс нәтижелерін талдау;
 • жұмыста заманауи техникалық құралдарды пайдалану бойынша қажетті шараларды қабылдау.

Мамандығы: 0911000-электр және электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)

Біліктілігі: 0911013-Электромеханик

Оқу мерзімі: 3 жыл 10 ай (негізгі орта білім базасында)

Білім беру бағдарламасының мақсаты-қазіргі заманғы білім беру бағдарламалары мен технологиялары негізінде экономикалық және қаржылық салада жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау,әр түрлі салаларда инновациялық, практикалық қызметті жүзеге асыру, серпінді-дамушы әлемде бейімделуге және табысты жұмыс істеуге қабілетті.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

 • жалпы өнеркәсіптік механизмдердің, өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың электр жабдықтары саласында қажетті құзыреттерге ие және базалық және бейіндік пәндер бойынша іргелі даярлығы бар, білім алушыға даярлық деңгейін одан әрі дербес арттыру үшін мүмкіндік беретін электромеханиктер мамандарын даярлау бағдарламасын іске асыру;
 • заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, әртүрлі өндірістік жағдайларда бейімделуге және мағыналы ақпарат негізінде шешім қабылдауға қабілетті жоғары білікті мамандарды қалыптастыру;
 • болашақ маманның әріптестерімен оң қарым-қатынас пен ынтымақтастыққа дайындығын қалыптастыру, біліктілігі анағұрлым жоғары мамандардың басшылығымен жұмыс істеу.

Осы сала мамандарының құзыреттері:

 • электр жетектерінің механикалық бөлігінің есептік сызбаларын жасау;
 • электр жетектерінің электрлік және электромеханикалық параметрлерін есептеу, қуатты есептеу және әртүрлі жұмыс машиналары үшін электр қозғалтқышын таңдау;
 • электр желілерінің, қосалқы станциялардың және тарату пункттерінің электр жабдықтарын есептік электр параметрлері бойынша таңдауды жүргізу;
 • электр энергиясын қабылдағыштардың жіктемесін жасау, қосалқы станциядағы трансформаторлардың саны мен қуатын таңдау, қысқа тұйықталу токтарын есептеу;
 • өндірістік кәсіпорынның және азаматтық ғимараттардың электрмен жабдықтау желілері үшін қорғаныс пен электроавтоматиканы таңдау;
 • кәсіпорындар мен оның құрылымдық бөлімшелері үшін электр энергиясын есепке алу жүйелерін таңдауды орындау;
 • өндірістік қызметте электр энергиясын есепке алудың заманауи техникалық құралдарын пайдалану;
 • электр қондырғыларында жұмыс жүргізудің қауіпсіз жағдайларын ұйымдастыру.
Тұтынушылардың құқығын қорғау
183 queries